top of page

Правила и условия

 

PictureMail („Услуга“ или „Система“) е базирана на Интернет  фотографска система за продажби, управлявана от Лабораторията за фотозавършване, от името на техните клиенти фотографи. Интернет уеб сайтът осигурява достъп до лабораторната система PictureMail / Photofinishing Laboratory, като по -долу са изброени правилата и условията за използване на Услугата. Уебсайтът може да се използва само в съответствие с тези условия.

Посочените по -долу условия регулират отношенията между вас като потребител („вие или потребител“) и лабораторната система PictureMail / Photofinishing Laboratory. Уеб сайтът и услугите, предоставяни чрез него, могат да се използват само ако сте съгласни с тези условия.

1. Общи условия

1.0 Условия за покупка

Тези условия за закупуване („Условия за покупка“) включват обвързващ договор между вас като потребител на услугата PictureMail и лабораторията за довършителни работи за закупуване на фотографски отпечатъци („Отпечатъци“), направени от цифрови файлове, предоставени от участващи фотографи.

1.1 Правен документ

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за покупка, тъй като те представляват правен документ. Изпращайки поръчка в системата PictureMail, вие се съгласявате да бъдете обвързани с Photofinishing Laboratory съгласно настоящите Условия за покупка. Ако не желаете да приемете тези Условия за покупка, не трябва да изпращате поръчка.

1.2 Местно законодателство

Тези, които решат да получат достъп до тази услуга от всяко място извън Обединеното кралство, носят единствена отговорност за спазването на местното законодателство, ако и доколкото това е приложимо. В този случай, вие се съгласявате, че като се съгласите с настоящите Условия за покупка с Лабораторията за фотозавършване, се отказвате от всички ваши потребителски права, които имате възможност да бъдат отменени съгласно местното законодателство и че тези Условия за покупка са единствените приложими условия между вас и Лабораторията за фотозавършване по отношение на използването на Услугата и доставката от Лабораторията за фотодовършване на Вашите отпечатъци.

2. Условия за покупка

2.0 Дисплей

Чрез показването и описанието на тази услуга, лабораторията за фотозавършване не е задължително да се съгласи да обработи вашата поръчка и да предостави вашите разпечатки на посочените цени.

2.1 Обвързващ договор

Настоящите Условия за покупка няма да образуват обвързващ договор между вас и Лабораторията за фотодовършване за закупуване и доставка на разпечатките, докато не бъдат изпълнени следните условия:

а. Подали сте оферта за закупуване на определени отпечатъци („Поръчка“), като използвате предоставената възможност за поръчка; и

б. Лабораторията за фотозавършване ви уведомява по електронна поща, че вашата поръчка за разпечатки е приета и лабораторията за фотодовършване се съгласява да ви предостави разпечатките, при условие че сте предоставили на лабораторията за фотодовършване имейл адрес за отговор. Ако попълните полето за електронна поща, когато правите поръчка, ще получите потвърждение по имейл.


Ако не попълните полето за електронна поща или не изпратите поръчка по пощата, ще ви бъде изпратено потвърждение по пощата. Тъй като нашата система за изпълнение на поръчки работи автоматично веднага след получаване на поръчката, е напълно възможно да получите вашите разпечатки преди потвърждението на поръчката, което изисква повече човешка намеса.

2.2 Загуба или повреда

Лабораторията за фотозавършване няма да носи отговорност за каквито и да било последващи загуби или повреди, независимо от това, възникнали в резултат на неуспех, отказ или неспособност на Лабораторията за фотодовършване да изпълни Поръчка.

3. Цена и спецификация на отпечатъците

3.1 Цени и данъци

Всички посочени цени включват данък върху добавената стойност на Обединеното кралство ("ДДС"), приложима от време на време. Има отделни такси за пощенски разходи и опаковки с включен ДДС, които са посочени с цената и спецификацията на отпечатъците. Общата стойност е "Покупна цена". Лабораторията за довършителни работи не носи отговорност за други данъци върху продажбите, митнически или вносни мита или други данъци, които могат да бъдат наложени от вас от съответния данъчен орган. Вие носите отговорност за всички подобни данъци.

3.2 Без данъци

Ако по естество на мястото, където живеете, сте в състояние да закупите отпечатъци без данъци или сте в състояние да възстановите данъка, трябва да се свържете с Лабораторията за фотодовършителни работи, преди да направите покупката си. След като бъде направена поръчка и извършено плащане, Лабораторията за фотодовършителни работи не може да влиза в никаква кореспонденция или диалог по данъчни въпроси.

3.3 Промяна

Всички покупни цени и спецификации на отпечатъци подлежат на промяна без предизвестие, с изключение на случаите, когато Лабораторията за фотозавършване е приела вашата поръчка и се е съгласила да ви достави разпечатките в съответствие с точка 2.1.

3.4 Плащане

Покупната цена, платима за фотопечат, трябва да бъде платена предварително от:

а. Сигурно плащане с кредитна карта чрез Бюро за упълномощаване на кредитни карти, избрано от Лабораторията за фотодовършителни работи, понастоящем това е Paypal.com.
б. Чек или пощенска поръчка, изпратена с поръчка за разпечатки по пощата, до Лабораторията за фотодовършителни работи.

 

Лабораторията за фотозавършване си запазва правото да провери с вашия доставчик на карти и/или с всяка кредитна референтна агенция или банка, за да потвърди дали сте в състояние да платите покупната цена. Лабораторията за фотозавършване има право да откаже вашата поръчка по тяхна преценка.

4. Доставка на щампи

4.0 Доставка

Всички разпечатки ще ви бъдат доставени на адреса, посочен по време на процеса на поръчка, или на училищния адрес (в зависимост от избраната опция за доставка), в рамките на срока на услугата, определен за вашата поръчка, приета от лабораторията за довършителни работи, съгласно точка 2.1 по-горе , освен ако лабораторията за фотодовършване не ви е уведомила за алтернативен срок, преди изтичането на период от 4 работни дни.

4.1 Оценка

Независимо от клауза 4.0, времето за доставка е само ориентировъчно и Лабораторията за фотозавършване не носи отговорност за закъсняла доставка на разпечатките или за последваща загуба или повреда, причинена в резултат на това.

5. Политика за връщане

5.0 Връщания

В случай, че отпечатъците са повредени или дефектни, когато ги получите, или не отговарят на описанието, посочено в Услугата, ще имате право да върнете Разпечатките в Лабораторията за фотодовършителни работи в рамките на 14 дни от получаването им от вас. При тези обстоятелства Лабораторията за довършителни работи или ще отпечата отново снимките, или ще осигури пълно възстановяване на покупната цена, заедно с пощенските разходи и опаковката за връщане.

5.1 Не е дефектен

В случай, че върнете каквито и да било отпечатъци в лабораторията за фотодовършителни работи, в съответствие с точка 5.0, и лабораторията за фотодовършителни работи, могат да докажат, че те не са били дефектни, когато са получени от вас, лабораторията за фотодовършителни работи си запазва правото да ви върне разпечатките и да изискате от вас разходите за връщане на пощенски разходи.

6. Продължителност на условията за покупка и прекратяване

6.0 Продължителност

Настоящите Условия за покупка са обвързващи за вас веднага след като ги приемете в съответствие с Клауза 2 и те ще останат в сила, докато и двете страни не изпълнят задълженията си по настоящите Условия за покупка или някоя от страните наруши задълженията си по настоящите Условия за покупка.

6.1 Прекратяване

Прекратяването в съответствие с тази точка 6.0 не засяга или засяга правото на иск или средство за правна защита, което трябва да е натрупано или впоследствие да се наложи на някоя от страните.

7. Отговорности на лабораторията за фотодовършителни работи

7.0 Сигурност

Лабораторията за фотозавършване се ангажира да използва разумно търговски усилия за предотвратяване на нарушения на сигурността на Услугата (включително данните за кредитната карта, предоставени от вас, когато изпращате Поръчка за всякакви разпечатки), и да използва разумни усилия, за да гарантира, че всички доставчици, подизпълнители на лаборатория за довършителни работи или агентите спазват тази клауза.

7.1 Отговор

Лабораторията за фотозавършване ще положи разумни усилия да отговори на вашата поръчка в рамките на посоченото време.

7.2 „Какъвто е“

Услугата се предоставя на базата „както е“ и „както е налична“, а Лабораторията за фотодовършване не дава никакви гаранции, че предлаганата услуга ще бъде достъпна, използваема от вас или без грешки.

7.3 Спиране или промяна

Лабораторията за фотозавършване си запазва правото, по свое усмотрение, да спре или да промени работата на Услугата по правна, техническа или друга причина. Лабораторията за фотозавършване ще даде възможно най -много предизвестие, преди да предприеме каквото и да е от действията, описани в тази клауза, но предизвестието не винаги е възможно.

8. Отговорности на потребителя

8.0 Оторизиран собственик

Гарантирате, че сте на поне 18 години и сте надлежен оторизиран собственик на кредитната карта, данни за която предоставяте на Бюрото за оторизиране на кредитни карти на Лабораторията за фотодобиване, когато използвате Системата.

8.1 Точна информация

Гарантирате, че цялата информация, предоставена от вас при използването на тази услуга, е точна и не подвеждаща и че няма да използвате тази услуга:

а. за всякакви измамни или незаконни цели
б. за предаване или публикуване на каквито и да било компютърни вируси или всякакви материали, които са клеветнически, обидни или с неприличен или заплашителен характер, или по такъв начин, че да причинят досада, неудобство или излишно безпокойство. Вие се съгласявате, че ще носите отговорност за каквито и да било действия, предприети срещу Лабораторията за фотозавършване или срещу вас във връзка с такова използване; и
° С. по начин, който представлява нарушение или нарушаване на всяко право на лице, фирма или компания, включително, но не само, права на авторско право или поверителност.

8.2 Лична употреба

Потвърждавате, че всички снимки, закупени с помощта на услугата Photofinishing Laboratory, са закупени строго за ваша лична употреба. Ако искате да използвате която и да е снимка в системата за други цели, вие се съгласявате да се свържете с отделния фотограф, за да уговорите условия.

8.3 Авторско право

Вие потвърждавате и приемате, че всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост в която и да е част от Услугата или всеки материал, предоставен като част от Услугата, принадлежат на Лабораторията за фотодовършителни работи или нейните фотографи, сключени на договор. Вие се съгласявате да не премахвате авторски права, търговски марки или други забележки за интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналния материал и/или от всякакви отпечатъци, закупени чрез услугата.

8.4 Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите Лабораторията за фотозавършване срещу всякакви искове, разходи, разноски или съдебни производства, причинени в резултат на използването на тази услуга в нарушение на точка 8.1. Освен това, при тези обстоятелства, Лабораторията за фотодовършителни работи има право да третира нарушението като съществено нарушение на настоящите Условия за покупка и да прекрати Условията за покупка, да отмени всички чакащи поръчки за отпечатъци, направени от вас, и да прекрати всяко разрешение за достъп, предоставено ви от Фотофиниширането Лаборатория незабавно, без предизвестие.

8.5 Поверителност

Личните данни, предоставени на Лабораторията за фотозавършване чрез този уеб сайт, ще се използват само в съответствие с нашата Политика за поверителност. Моля, прочетете това внимателно, преди да продължите. Предоставяйки личните си данни, вие се съгласявате с тяхното използване в съответствие с политиката за поверителност.

9. Ограничение на отговорността

9.0 Граница на отговорност

Доколкото Лабораторията за фотодовършителни работи се счита от компетентен съд, че има каквато и да е отговорност към Вас във връзка с Услугата или всякакви отпечатъци, предоставени от Лабораторията за фотодовършителни работи, изпълнителите на Фотодовършителната лаборатория или участващите фотографи, Лабораторията за фотодовършителни работи носи цялата отговорност да се ограничи до заместващата търговска стойност на доставения празен носител.

9.1 Контрол на изображенията

Въпреки че лабораторията за фотозавършване забранява качването на определени типове изображения на уеб сайта, те не могат директно да контролират изображенията, качени от участващите фотографи. Възможно е на уеб сайта да се появят изображения, които са незаконни или обидни. Лабораторията за фотозавършване не може да поеме никаква отговорност за такива изображения или материали. Ако научите за такива изображения или материали на уебсайта, които са незаконни или могат да причинят нарушение, трябва незабавно да се свържете с Лабораторията за фотодовършителни работи. 9.2 Не носи отговорност

Лабораторията за фотозавършване не носи отговорност пред вас, освен чрез измама или небрежно представяне, за:

а. всяка икономическа загуба, включително без ограничение, загуба на приходи, бизнес, договори, печалби или очаквани спестявания;
б. всяка загуба на репутация или репутация;
° С. всяка загуба на данни; или
д. всяка специална, непряка или последваща загуба.

10. Работа на уеб сайта

10.0 Промени

Лабораторията за фотозавършване може по свое усмотрение да промени формата и съдържанието на уебсайта или предлаганите продукти или услуги по всяко време без предизвестие.

10.1 Прекратете

Лабораторията за фотозавършване може да спре или да прекрати работата на този уеб сайт, или да спре или прекрати предоставянето на каквито и да било продукти или услуги, предлагани, за поддръжка, поддръжка, с цел актуализиране на съдържанието или по някаква друга причина. Лабораторията за фотозавършване може да направи това по всяко време и без предизвестие.

11. Известия

11.0 Правни бележки

Можете да изпратите правно съобщение до Лабораторията за фотодовършителни работи или всякакви въпроси, които може да имате относно настоящите Условия за покупка, по имейл на support@picturemailorder.co.uk или чрез писмо до Лабораторията за фотодовършителни работи. Тези известия ще влязат в сила в рамките на 3 дни от получаването им от Лабораторията за фотодовършителни работи.

11.1 Уведомете

Лабораторията за довършителни работи може да ви уведоми чрез общо съобщение на своя уебсайт, по електронна поща на вашия имейл адрес, записан в лабораторията за фотодовършителни работи, или по пощата до географския адрес, записан в лабораторията за фотодовършителни работи. Това известие ще влезе в сила, ако бъде изпратено по електронна поща или публикувано на уебсайта на Лабораторията за фотодовършителни работи, 3 дни от датата, на която е изпратено или публикувано. Ако бъде изпратено с обикновена поща, то ще влезе в сила 3 дни след публикуването от лабораторията за фотодовършителни работи.

12. Трети страни

12.0 Права на трети страни

Нищо в настоящите Условия за покупка не предоставя на трети страни никаква полза или право да налага всякакви условия на настоящото споразумение. За да се избегне съмнение, Законът за договорите (права на трети страни) от 1999 г. не се прилага към настоящите Условия за покупка.

13. Общи

13.0 Цялостно споразумение

Настоящите Условия за покупка формират цялото споразумение между вас и Лабораторията за фотозавършване и отменят всякакви други устни или писмени съобщения, споразумения или изявления по отношение на използването от вас на тази Услуга.

13.1 Промяна на условията

Лабораторията за фотозавършване си запазва правото да добавя или променя условията на настоящите Условия за покупка по свое усмотрение без предизвестие. Всички промени в Условията за покупка ще влязат в сила, след като бъдат публикувани на сайта на PictureMail/Photofinishing Laboratory. Лабораторията за фотозавършване ще предоставя известие за промените в Условията за покупка в продължение на (30) дни след публикуване на изменените Условия за покупка в Услугата.

Продължаващото Ви използване на Услугата и изпращането на която и да е Поръчка в съответствие с точка 2.1 по -горе след публикуването на такива промени от Лабораторията за фотодовършителни работи ще се разглежда от Лабораторията за фотодовършване като приемане на изменените Условия за покупка. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с променените Условия за покупка, трябва да излезете от Услугата и да нямате достъп до Услугата, нито да изпращате никакви Поръчки за разпечатки в Лабораторията за фотодовършителни работи.

13.2 Законни права

Нищо в настоящите Условия за покупка не засяга законните ви права като потребител.

13.3 Решение на съда

Ако някоя част от настоящите Условия за покупка се счита от компетентния съд за неприложима, валидността на останалата част от настоящите Условия за покупка няма да бъде засегната.

13.4 Извън контрола

Ако Лабораторията за фотозавършване не е в състояние да изпълни задължения съгласно настоящите Условия за покупка поради въпрос извън нейния разумен контрол, включително, но не само; пожар, наводнение, експлозия, война, гражданско разстройство, производствени спорове, независимо дали са свързани с неговите служители, или други бедствия или правителствени закони и разпоредби, наложени след факта, или събития извън разумния контрол на Лабораторията за фотодовършителни работи, Лабораторията за фотодовършване ще има не носи отговорност за неизпълнение на Услугата.

13.5 На собствен риск

Използването на Интернет е изцяло на ваш собствен риск и подчинено на всички приложими закони, а Лабораторията за фотозавършване не носи отговорност за каквато и да е информация, софтуер, услуги или други материали, достъпни или получени от вас чрез Интернет.

13.6 Без представителство

Лабораторията за фотозавършване не заявява, че всякакви отпечатъци, закупени чрез услугата Лаборатория за фотодовършителни работи, са подходящи за вашата употреба или достъпни на други места.

13.7 Английски закони

Настоящите Условия за покупка се уреждат от законите на Англия и подлежат на изключителната юрисдикция на английските съдилища

Sherwood Laboratories Ltd, компания, регистрирана в Англия и Уелс с регистриран номер 1732557, чийто седалище е Brunel Drive, Нюарк, Нотингамшир, NG24 2EG („Фотодовършителната лаборатория“)

bottom of page